05.06.2024

Dunja Fabjan

Zavod Cosmolab prireja v šolskem letu 2024/25 program profesionalnega usposabljanja za osnovnošolske učitelje z naslovom "Astronomija na šolskem dvorišču".

Na izpopolnjevanje se učitelji_ce lahko vpišete do 1. septembra v sistemu KATIS. Astronomske teme bomo obravnavali v štirih srečanjih - delavnicah, ki smo jih poimenovali Planeti Osončja v merilu, Gibanje planetov v Osončju in okoli šole, Razdalje na nebu in Gibanje Lune. Delavnice bodo izvedene konec tedna v prostorih Srednje šole Ivančna Gorica in sicer v obdobju od 16. septembra do konca novembra, za največ 20 udeležencev. Mentorji bomo člani Zavoda Cosmolab Barbara Rovšek, Andrej Guštin in Dunja Fabjan. Cena usposabljanja je 90 eur.

Program bo učiteljem_icam omogočil pridobitev znanja in novih idej za aktivno izvedbo astronomskih vsebin pri pouku.

Cilji programa in aktivnosti

Cilj našega programa je, da učitelje in učiteljice naravoslovja opolnomočimo za načrtovanje, organizacijo in izvedbo izbranih osnovnih astronomskih vsebin v obliki praktičnih dejavnosti. Dejavnosti, ki smo si jih zamislili, se izvajajo v razredu, na šolskem dvorišču ali v okolici šole, predvsem pa se jih zlahka poveže z vsebinami sorodnih predmetov (npr. matematike, geografije).

Učitelji_ce boste spoznali raznovrstne aktivnosti, ki vključujejo praktično izdelavo 3D modelov planetov Osončja v merilu, gibanje učencev (v naravi, na šolskem dvorišču) in orientacijo pri iskanju planetov v modelu Osončja, izdelavo pripomočka za merjenje razdalj na nebu (in na obzorju) ter opazovanje dejanskega gibanja Lune na njeni poti okoli Zemlje. Ob teh nazornih dejavnostih, v katere so sami vključeni včasih tudi kot objekti, učenci razvijajo prostorsko predstavo in predstavo o velikostnih redih v vesolju (velikostih teles in razdaljah med njimi).

Vsaj eno od predstavljenih dejavnosti bodo učitelji_ce izvedli_e s svojimi učenci_kami med poukom, ali še primerneje, kot naravoslovno aktivnost v šoli v naravi. Udeleženci_ke boste imeli dostop do gradiv, ki bodo objavljena na spletni strani Zavoda Cosmolab, za komunikacijo, medsebojno izmenjavo mnenj in povratne informacije članov Zavoda bomo uporabljali spletno platformo Discord.

Vse novice